Charm Records

Trainer Records Naisuk
Airblumon text records Mossy (ng010m)
Amaryllis text records

Arcana (ng022m)
Jaxon (ng015m)
Nayru (ng029f)

Astar text records Aderracia (ng023f)
Ethoom (ng044m)
Keoie (ng026f)
Thalla (ng018f)
Xander (ng040m)
Bright Promise text records Ajeya (ng000f)
Yoshiaki (ng025m)
Celarania text records Zelia (ng002f)
Chae text records Orsol (ng038m)
Cowboy text records Phoenix (ng035m)
Draggy text records Epolai (ng048f)
Eraeria text records Blrudie (ng008f)
Rainssa (ng052f)
Genesis text records Trodaí (ng033m)
Indyana text records Karupo (ng001m)
Jennalyn text records Chokore-to (ng003m)
Farore (ng028f)
Fleur Charmante (ng013f)
Joy text records Konoi (ng019m)
Kaliya text records Faia (ng011f)
Kaza (ng050f)
Kei text records Cinca (ng004f)
Kit text records Rykka (ng009f)
Kitty text records Kieve (ng030m)
Lilu text records Noam (ng043m)
Phoebe (ng012f)
Phoenyx Fyre text records Rufus (ng036m)
Quis text records Telum (ng014m)
Rachael text records Fenn (ng047m)
Raeanna text records Juylin (ng007m)
Ravyn text records Cheshire (ng046f)
Ray text records Lianala (ng032f)
Novalice (ng027f)
Rebecca text records ??? (ng049m)
ReptileGirl text records Spark (ng005m)
Seraaches text records Masika (ng037f)
Spiderfly text records Deaglan (ng053m)
Fionnuala (ng016f)
Talia text records Maeve (ng045f)
Yeesha (ng034f)
Tigeress Rikku text records Serryn (ng024m)
Tigger text records Flame (ng017f)
Tiirana text records Niiro-Moya (ng031f)
TyKay text records Daiquiri (ng006m)
Marvin (ng042m)
Azriath (ng051m)
Yuiven text records Bastian (ng020m)
Din (ng021f)

* indicates Naisuk not placed on a page yet.